Servicebilar Repak AB

Vi återkopplar snabbt...

  • För att avfallshanteringen ska fungera på ett effektivt sätt är det viktigt att utrustningen underhålls. Repak erbjuder därför en heltäckande underhållservice på alla maskiner för avfallshantering som finns på marknaden.
  • Tecknar Ni ett servicekontrakt med oss garanterar vi att Er utrustning får högsta möjliga servicenivå, så att den fungerar på bästa möjliga sätt.
  • Vår service gäller i hela landet, och vi anpassar vår service efter Era behov och önskemål.
  • Telefon service: 0732-501199 eller 0700-288000
Reservdelar Macfab balpressar
Hämtning av wellbalar
Tömning komprimator
Repak komprimator på väg att tömma wellpapp
Återvinning av wellpapp