Plastbandsklipp,Stålbandsklipp,Bandtugg

 • Stålbandsklipp, Bandtugg,Plasttugg klipper stålband och plastband
 • Stålbandsklipp ST15-S
 • ST22 HD en starkare maskin,klippta tjocka stålbandsbitar
 • Klipper stålband,plastband,kablar,järntråd,stålvajer
 • Tippcontainer att ställa under maskin

Fördelar: Med en stålbandsklipp,bandtugg,plastbandsklipp erhåller du som kund en rationell hantering av olika typer av avfall såsom ståltråd, wire samt förpackningsband av stål och plast. Bandbitarna ramlar ner i en tunna eller container som placeras under maskinen. Materialet kan sedan lämnas till återvinning. Genom att klippa sönder materialet minimeras kostnaderna för antalet tranporter till återvinning.

Maskinen finns i flera olika utföranden: med manuell alt. automatisk start, heavy duty utförande för extra tjocka band samt för dubbelmatning.
I standardutförandet ingår stativ för användning på 150 liters tippcontainer

Stålbandsklipp,Bandtugg Repak ST15-S

Draghastighet 25 m/minV
Klipplängd 70 mm
Inmatningsöppning 19 x 55 mm
Motor 1,5 kW, 3-fas
Vikt 240 kg
Fri höjd 700 mm,1200 mm

Material som kan klippas

 • plåtremsor 1 x 55 mm
 • flatstål 3 x 25 mm
 • järntråd Ø 4 mm
 • vajer Ø 2 mm
 • koppar- och aluminiumstång Ø 6 mm
 • förpackningsstålband med plomb (19 mm)
 • kabel

En ännu kraftfullare maskin ! 

Stålbandsklipp,Bandtugg Repak ST22-HD

Draghastighet 25 m/minV
Klipplängd 70 mm
Inmatningsöppning 19 x 55 mm
Motor 2,2 kW, 3-fas
Vikt 260 kg
Fri höjd 700 mm, 1200 mm

Material som kan klippas

 • plåtremsor 1,5 x 55 mm
 • flatstål 3 x 30 mm
 • järntråd Ø 6 mm
 • vajer Ø 4 mm
 • koppar- och aluminiumstång Ø 10 mm
 • förpackningsstålband med plomb (32 mm)
 • kabel

Plastbandsklipp,Bandtugg Repak ST-15-Light

Draghastighet 25 m/minV
Klipplängd 40 mm
Inmatningsöppning 19 x 55 mm
Motor 1,5 kW, 3-fas
Vikt 240 kg
Fri höjd 700 mm,1200 mm
4 st roterande bett,justerad speciellt för plastband
Klipper kortare bitar än vanlig stålbandsklipp

Material som kan klippas

 • Plast