• Macfab Fatpress
  • Fatpress för att pressa oljefat
  • Fatpress ihoppressat oljefat
  • Oljefat innan, och efter som är ihoppressat

Macfab Fatpress

A 2.579m
B 1.198m
C 1.727m
D 1.823m
E 1.840m
F 1.202m
G 0.823m

Fatpress

  • Fatpress specifikationer
  • Hög kompressionskraft.
  • Helt inkapslat skal garanterar hög säkerhet.
  • 30 liters uppsamlingstank med avtappningskran.
  • Automatisk fatpress, alternativt halvautomatisk.
  • Extra tillval
  • Mindre presshuvud möjliggör komprimering inuti ett 200 liters stålfat.
Fatpress specifikationer Storlek på inmatningsöppning
Höjd: 2.587 Höjd: 1.202m
Bredd: 1.190m Djup: 0.816m
Djup: 1.000 m Bredd: 0.823m
Vikt: 690 kg  
Transporthöjd: 1.80 m  
Elförsörjning: 380-400 V (3-fas)  
Motor: 11 kW 32 Amp  
Presskraft: Upp till 25 ton  
Ljudnivå: 74 decibel  
Komprimeringsgrad: 6:1