• Macfab 75 Multibalpress med tre kammare
  • Macfab 200 Multibalpress, flerkammarpress
  • Kärlpress för 190-240 liters kärl
  • Kärlpress för 660 liters standardkärl
  • Kärlpress för 1100 liters kärl
  • Säckpress eller soppress för brännbart avfall
  • Fatpress som pressar oljefat